Noutati

Adrese MTS

Adrese MTS

Atasat gasiti cateva precizari referitoare la adresa MTS din 01.04.2020 ...

Comunicat FRFT-CAJ

Comunicat FRFT-CAJ

Catre, Structurile sportive afiliate ale FEDERATIEI ROMANE DE FOTBAL-TENIS C.A.J. COMUNICAT       ...

vezi mai mult...
< inapoi la pagina anterioara

Adunarea Generala a FRFT-CAJ 2020

Avand in vedere Hotararea Biroului Federal al FRFT-CAJ din data de 15.01.2020;

In temeiul prevederilor art.25 din Statutul FRFT-CAJ actualizat la zi;

Se convoaca Adunarea Generala Ordinara si de Alegeri a F.R.F.T-CAJ pentru data de 22.02.2020, ora 11.00 , la sediul Ministerului Tineretului si Sportului, din Bucuresti, str. Vasile Conta, nr. 16, sector 2, etaj VIII, Sala Gheorghe Hagi.

In cazul neintrunirii cvorumului Adunarea Generala Ordinara si de Alegeri se reconvoaca pentru data de 22.02.2020, la ora 12.00 în aceeasi locatie, când va putea lua decizii indiferent de numarul celor prezenti.

Ordinea de zi a adunarii generale ordinare si de alegeri este urmatoarea :

PARTEA I

1. Stabilirea cvorumului adunarii generale
2. Desemnarea prin vot a comisiilor de redactare a procesului verbal de sedinta si a comisiei de numarare a voturilor
3. Alocutiunea presedintelui si prezentarea spre aprobare a raportului de activitate pe anul 2019;
4. Prezentarea si aprobarea executiei bugetare si a bilantului contabil pe anul 2019;
5. Prezentarea si aprobarea Raportului Cenzorului si descarcarea de gestiune pe anul 2019;
6. Prezentarea programului de activitate, calendarului competitional si a proiectului de buget pe anul 2020
7. Actualizarea numarului de membri ai FRFT-CAJ ca urmare a afilierii definitive, retragerii, radierii, excluderii-conform dispozitiilor stabilite la art.21-22 ?i art.27 alin.(9) lit.j)

PARTEA a II-a ALEGERI
1. Alegerea presedintelui
2. Alegerea vicepresedintelui
3. Alegerea membrilor Biroului Federal – 3 persoane
4. Alegerea cenzorului
5. Alegerea membrilor Comisiei de Apel – 3 persoane Mandatarea persoanei/persoanelor care sa semneze în fata notarului public, în vederea certificarii, procesul verbal de sedinta si, în vederea autentificarii, hotarârea adunarii generale si actul aditional.

Mandatarea persoanei/persoanelor care sa faca demersurile legale pentru avizarea si înregistrarea hotarârii luate în cadrul adunarii generale ordinare si de alegeri a FRFT-C.A.J

În conditiile prevederilor art.25 alin.(6) din Statut, pâna la data de 03.02.2020 membrii afiliati pot introduce pe ordinea de zi propuneri si cereri cu conditia ca acestea sa fie înaintate si înregistrate la F.R.F.T.-C.A.J.

În conditiile respectarii prevederilor art.29 din Statut, pâna la data de 03.02.2020 membrii afiliati pot transmite propunerile nominale pentru functiile eligibile, precum si documentele care dovedesc îndeplinirea conditiilor de eligibilitate ale candidatilor, astfel cum sunt acestea detaliate la art.29 alin.(1)-(5) si la art.32 alin.(2) lit.d)

Primirea convocatorului transmis prin mijloace electronice este obligatoriu a fi confirmat de catre destinatar în termen de 48 ore.

Întrucât sedinta se va desfasura în prezenta unui notar public, pâna la data de 21.02.2020, ora 11:00, fiecare membru afiliat cu drept de vot este rugat sa transmita la secretariatul federatiei copia delegatiei de participare completata cu datele de indentificare ale persoanei desemnate sa o reprezinte.