Noutati

vezi mai mult...
< inapoi la pagina anterioara

Adunarea Generala a FRFT-CAJ 2018

In temeiul prevederilor art. 25 din Statutul F.R.F.T-C.A.J. actualizat la zi ;

Se convoca Adunarea Generala Ordinara Anuala a F.R.F.T-C.A.J. pentru data de 3.03.2018, ora 10.00, la pensiunea Vila Doi Ponei (str. Crinei nr.8, Poiana Tapului - Busteni).

In cazul neintrunirii cvorumului Adunarea Generala Ordinara si de Alegeri se reconvoaca pentru data de 3.03.2018, la ora 11,00 in aceeasi locatie, cand va putea lua decizii indiferent de numarul celor prezenti, cu aceasi ordine de zi.

Ordinea de zi a adunarii generale ordinare si de alegeri este urmatoarea :

1.Actualizarea informatiilor privitoare la numarul membrilor afiliati la FRFT-CAJ - situatia covrumului;
2.Rafiliere si afiliere definitiva;
3.Desemnarea comisiilor de redactare a procesului verbal de sedinta si al comisiei de numarare a voturilor;
4.Alocutiunea presedintelui si prezentarea spre aprobare a raportului de activitate pe anul 2017;
5.Prezentarea si aprobarea bilantului contabil;
6.Prezentarea si aprobarea raportului Auditorului/Cenzorului si descarcarea de gestiune;
7.Prezentarea programului de activitate, calendarului competitional si a proiectului de buget pe anul 2018; 

 

In conditiile prevederilor art. 25 alin. 6 din Statut, pana la data de 12.02.2018, membrii afiliati pot introduce pe ordinea de zi propuneri si cereri cu conditia ca acestea sa fie înaintate si inregistrate la F.R.F.T.-C.A.J.